Referentni radovi

Trajbarmilinović-građenje
Apartmani novi vinodolski

objekt 1

Proces izgradnje
Priprema podloge i navlačenje
silikatne mase, izrada DEMIT fasade

 

Trajbarmilinović-građenje
Apartmani novi vinodolski

objekt 2

Opis izvedenih radova:
Izgradnja trakastih temelja, zidanje objekta i
izrada krovišta

<    >